kezdőoldal

A kormány lakásépítés támogatási rendszerének jelenleg három formája működik: a CSOK (ezzel együtt az ÁFA-visszatérítési támogatás), az otthonfelújítási program és az ÁFA-kedvezmény
A betűszavak (pl. CSOK) illetve egyes fogalmak fölé húzva a kurzort, megjelenik annak jelentése!
További részletek a hivatkozott jogszabályhelyeken olvashatók.

CSOK
2016.02.11. óta külön kormányrendelet szól az új lakás építésére vagy vásárlására (16/2016. (II. 10.) Korm.r.), valamint a használt lakás vásárlására, bővítésére (17/2016. (02.10.) Korm.r.) kapható lakástámogatás feltételeiről.

A fontosabb fogalmak:

  • építtető - az építési tevékenység megrendelője, az engedély vagy bejelentés jogosultja
  • igénylő - a kedvezményre jogosult nagykorú személy, aki az igényt a folyósító szerv részére benyújtja; házastársak, fiatal házaspárok és élettársak együttes igénylőként igényelhetnek.
  • folyósító - a bank, amely az igénylő részére MÁK által kifizetett összeget, illetve az egyidejűleg kért hitelt folyósítja, akivel igénylő erre vonatkozóan támogatási szerződést köt.
  • fiatal házaspár - házastársak, akik közül a kérelem benyújtásának időpontjában legalább az egyik fél még nem töltötte be a 40. életévét.
  • új lakás - a meglévő épület vagy épületrész átalakítása kivételével az alapozási munkáktól kezdődően teljes egészében újonnan épített lakás; illetve a tetőtérbeépítéssel vagy emelet-ráépítéssel létrehozott lakás akkor, ha ezáltal legalább két új önálló (lépcsőházból megközelíthető, külön bejárattal rendelkező) lakás jön létre.
Az új lakásnak legalább egy 12m2-t meghaladó lakószobával, külön konyhával vagy további 4m2-es konyharésszel, fürdővel, wc-vel és egyedi fűtéssel kell rendelkeznie, továbbá biztosítottnak kell lennie az elektromos közmű-, az ivóvíz- és szennyvízkezelés ellátásnak.
Új lakásnak minősül, és igényelhető a folyamatban lévő, félkész épület megvásárlásához és befejezéséhez is, ha az épület 2008. július 1. után kiadott építési engedély alapján épül. Szükség van viszont az előző építtető nevére szóló számlákra! (70% erejéig)
Igényelhető továbbá már megkezdett építkezés esetében is, a kérelem benyújtásakor már megfizetett bekerülési költségre.
Figyelem! 2017.január 1-től már csak a hátralévő, készültségi foktól függő fennmaradó költségekre igényelhető!

Megszületett gyermek (25 éves korig), és 12. hetet betöltött magzat után az igénylő életkorától függetlenül igénybevehető.
Megelőlegezett kedvezményre (később születendő gyermek vállalása) csak fiatal házaspárok jogosultak.
Igénybevehető legalább egy éve gyámság alatt lévő, megárvult gyermek után is.
A vállalt gyermek "teljesítési határideje" egy gyermek vállalása esetén 4 év, két gyermek esetén 8 év. Új lakásnál, a 10m Ft igénylése esetén a vállalt gyermek(ek) számától függetlenül 10 év. Örökbefogadás esetén (gyámhivatali alkalmasság-igazolással) +2év.

Az együttköltözők a CSOK utolsó részfolyósítását követően 10 évig életvitelszerűen az új lakásban kell, hogy lakjanak (munka, tanulás, ápolás vagy felnőtté válás miatti elköltözés okán van felmentés). Ugyaneddig kerül bejegyzésre a jelzálogjog és az elidegenítési és terhelési tilalom. A bentlakást a kormányhivatal ellenőrizheti!

Lakás vásárlásakor illetve eladásra történő építésekor a vevő nem lehet az eladó/építtető közeli hozzátartozója, élettársa, vagy (gazdasági társaság esetén) tulajdonosa.

Használt lakás vásárlása esetén az igénylőknek más lakásban legfeljebb 50% tuladoni hányada lehet.

Az igénybevétel feltétele a köztartozásmentesség, a büntetlen előélet, és a TB-biztosított viszony, valamint új lakásnál (és hitelfelvétel esetén) a hitelképesség is!

Az igénylés határideje lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 120 nap, bővítés esetén a munkák megkezdése előtt, új építés esetén a használatbavétel megtörténtét megelőzően. Határidőn túl a jogosultság megszűnik!

Az igényelhető összegről az alábbi táblázat segít eligazodni:
gyermekek számaúj lakás építése vagy vásárlásahasznált lakás vásárlása vagy bővítés
hasznos alapterület*:igényelhető összeghasznos alapterület*:igényelhető összeg
1a lakás min.40m2 vagy
a családi ház min.70m2
600 000min.40m2600 000
2a lakás min.50m2 vagy
a családi ház min.80m2
2 600 000min.50m21 430 000
3a lakás min.60m2 vagy
a családi ház min.90m2
10 000 000min.60m22 200 000
4, vagy több**min.70m22 750 000**

*a lakás fűthető helyiségei alapterületének összege (pince és garázs nélkül)
**később született gyermek után – csak használt lakás esetében, csak hiteltartozás csökkentésére – gyermekenként 400.000 Ft igényelhető.

Építési munkák (lakásépítés, bővítés) esetén az elfogadott (tervezett) bekerülési költség 70%-ról (ha a támogatás összege ennél magasabb, úgy akkora összegről) saját névre szóló számlákat be kell mutatni!
Bővítés esetén a kapható támogatás összege nem haladhatja meg a számlával igazolt bekerülési költség 50%-át! (azaz, ha csak a 70%-ról van számla, akkor a támogatás nem lehet több a tervezett bekerülési költség 35%-nál)
Számla csak a NAV által igazolt, "működő adóalany nyilvántartásban" szereplő számlaadótól fogadható el.
Lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződésben szereplő teljes vételárról kiállított számlát kell bemutatni.


Adó-visszatérítés
Adó (ÁFA) visszatérítési támogatást csak új építésű lakás után lehet igénybe venni. A támogatás igénybevételére a hitelintézettel támogatási szerződést kell kötni.
A támogatást a CSOK-tól függetlenül, bárki igényelheti!
A visszatérítést a legeljebb 150m2-es lakás vagy 300m2-es családi ház építésének bekerülési költségeihez, illetve az építkezés helyéül szolgáló építési telek vételárához lehet igényelni csak természetes személyeknek.
A támogatás egyidejűleg és legfeljebb egy alkalommal, 2018. január 1-jén vagy azt követően kiállított számla alapján és legkésőbb 2022. december 31-ig igényelhető.
A támogatás összege a benyújtott számlá(k)ban szereplő összeg ÁFA tartalmával megegyező, de 27%-os ÁFA tartalmú számlák esetén legfeljebb 5.000.000 Ft.


Otthonfelújítási program
Az otthonfelújítási program keretében az építési költségek fele, de legfeljebb 3 millió Ft erejéig vissza nem térítendő támogatást kaphatnak a gyermeket nevelő/váró családok. Feltétel, hogy az igénylő és a jogosultságot megalapozó gyermek legalább egy éve a támogatással érintett ingatlanban rendelkezzen lakóhellyel (kivéve, ha a tulajdonjog egy éven belül került bejegyzésre), legalább 50% tulajdonrésszel. Feltétel továbbá az igénylést megelőző elmúlt egy éves TB-jogviszony legfeljebb 30 napos megszakítással.
A támogatás összegében fele-fele arányban számolható el anyag- illetve munkadíj, azaz a támogatás összege legfeljebb a kisebb díj duplája (de max.3mFt) lehet.
Igényelni a Magyar Államkincstárnál kell, utólag, az utolsó kiállított számlát követő 60 napon belül, legkésőbb 2022. december 31-ig. Az igényléshez szükség van a számlákra és a kivitelezési szerződésre is! Benyújtás előtt érdemes tájékozódni az államkincstár weboldalán.
Jogszabály, részletek: a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Korm.r..


ÁFA-kedvezmény
Az ÁFA-kedvezményt az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény szabályozza.
A 82.§, a 86.§.j) pontja és a 3. melléklet 50-51. pontja alapján 5% ÁFA terheli az olyan ingatlan (ingatlanrész) és a hozzá tartozó földrészlet értékesítését, amelynek használatbavétele még nem történt meg; vagy a használatbavétele megtörtént, de a (jogszerű) használatbavétel és az értékesítés között még nem telt el 2 év.

Figyelem! Az 5%-os adókulcs nem alkalmazható 150m2 feletti lakás vagy 300m2 feletti családi ház (egylakásos lakóépület) esetében, ott szintén 27% az ÁFA-tartalom.